Grafische afbeelding van een netwerk van laptops

In het kort

Het presidium van de raad heeft besloten dat de raad zo min mogelijk fysiek gaat vergaderen, zolang de maatregelen van het Rijk dat niet aanbevelen. Een gemeenteraad kon echter alleen besluiten nemen door fysiek bijeen te komen. Op 9 april werd een noodwet van kracht, waardoor nu ook digitaal besluiten genomen kunnen worden. De noodwet is door het Rijk tijdelijk verlengd, telkens wanneer dat nodig is. De Raad van Almere werkt nu op een andere manier. 

  • de raad van Almere vergadert zo veel mogelijk digitaal (video);
  • wanneer het nodig is komt de raad fysiek bijeen met inachtneming van de corona richtlijnen;
  • indien nodig kunnen raadsleden/fractieassistenten digitaal deelnemen aan fysieke carrouselvergaderingen, dat worden dan hybride vergaderingen;
  • de raad kan door nieuwe noodwet digitaal besluiten nemen.
Alle vergaderingen, om het even of ze digitaal, fysiek of allebei (hybride) zijn, kunt u live volgen of terugkijken op almere.notubiz.nl.

U kunt fysieke vergaderingen NIET bijwonen. Dat is niet toegestaan. U kunt WEL invloed blijven uitoefenen door in een videovergadering in te spreken (met verbinding met uw eigen computer) en ook kunt u na aanmelding bij een fysieke vergadering in het stadhuis inspreken. Medewerkers van de griffie begeleiden u daarbij. 
De Raad van Almere vindt openbaarheid en vrije nieuwsgaring van groot belang. Daarom krijgen vertegenwoordigers van de pers wél toegang tot fysieke vergaderingen. 

Videovergadering

Een videovergadering van de raad kan op twee manieren. Ze lijken op de normale werkwijze:
  1. een carrouselvergadering met een aantal raadsleden of fractieassistenten zónder besluitvorming.
  2. Een plenaire vergadering met álle raadsleden waarin besluiten genomen kunnen worden.
Beide videovergaderingen worden met een online-vergaderprogramma gevoerd. De videovergaderingen worden -net zoals normaal- live uitgezonden via Notubiz op de datum van de vergadering. En ze zijn daarna ook via Notubiz terug te kijken.

1
In een carrousel-videovergadering nemen meestal alleen de raadsleden/fractieassistenten deel die het onderwerp van de vergadering in hun portefeuille hebben. Ook is de portefeuillehouder uit het college (de wethouder dus) erbij aanwezig. En net als altijd is een van de raadsleden voorzitter. Aan zo'n videovergadering nemen dus 10 tot 15 mensen deel.
Maarrrrrr.... ook een inwoner kan deelnemen. Net zoals normaal kan een inwoner inspreken als een onderwerp voor het eerst in de carrousel besproken wordt. Alleen gebeurt dat nu dus ook in de videovergadering. Wilt u inspreken, neem snel contact op met de griffie, dan gaan zij het met u regelen. Ook hier weer: net als altijd uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering. U snapt; beter is het om zo snel mogelijk contact op te nemen. Lees hier hoe u uw invloed kunt blijven uitoefenen.

2
In een plenaire videovergadering nemen alle raadsleden deel. Dat wil zeggen, volgens de wet moeten ze deel kúnnen nemen. Als ze dat niet willen of niet kunnen vanwege andere bezigheden of omdat ze ziek zijn, dan niet. Maar dat is ook net als normaal dus. In de plenaire videovergadering nemen (meestal) alle 45 raadsleden deel, plus de burgemeester (als voorzitter van de raad) en de griffier.
De 6 wethouders (portefeuillehouders) zijn in deze videovergadering niet aanwezig, zij volgende de vergadering online. Dat is omdat de portefeuillehouders bij een normale vergadering ook zelden aan het woord komen.

Stemmen
Een van de belangrijkste taken van de raad is het nemen van besluiten namens de inwoners van de stad. Dat gaat door stemming tijdens een plenaire vergadering. Normaliter steken raadsleden hun hand op om hun stem (vóór) uit te brengen. Nu gaat het echter elektronisch met een speciale stemfunctie in het raadsinformatiesysteem (Notubiz). Dat betekent dat u niet altijd tijdens de stemming zelf kunt zien wie voor of tegen is. Dat wordt pas na afloop van de videovergadering zichtbaar. We zoeken hier nog naar een mooiere oplossing. 

Hoe dan ook en nogmaals: de videovergaderingen zijn openbaar, dus de fractieassistenten of -medewerkers, de pers, betrokken ambtenaren of deskundigen en publiek kunnen allemaal getuige zijn. Maar net zoals tijdens de normale vergaderingen kunnen alleen raadsleden, de voorzitter en de griffier actief deelnemen.
Uw invloed als inwoner
Ook hier is plaats voor u gereserveerd. Als een onderwerp voor het eerst in de carrousel komt, heeft u het recht om in te spreken. Is het een fysieke vergadering, dan kunt u kiezen om naar het stadhuis te komen of u neemt aan de videovergadering deel. 
U heeft daar -net als normaal- een week de tijd voor nadat het onderwerp op de pagina 'werkvoorraad' gepubliceerd is.

Neem gerust een kijkje op die andere informatiepagina op deze site, die is bedoeld voor raadsleden, ambtenaren en het college. Maar er is niets geheims aan, u mag het allemaal weten, we omschrijven het proces alleen wat gedetailleerder voor deze professionals.

Waar vindt u de raadsdocumenten

Schriftelijke vragen zijn vragen die een raadslid aan het college stelt. Het college moet ze zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen beantwoorden.

Raadsbrieven zijn brieven die het college aan de raad stuurt. Er zijn duidelijk regels, bijvoorbeeld: het mogen maximaal 2 A4 zijn zonder bijlagen.

Ingekomen brieven zijn brieven die van andere inzenders komen. Burgers, organisaties of het bedrijfsleven. Een brief die gericht is aan de raad wordt altijd openbaar gemaakt. 

Véél meer informatie over uw invloed

Speciaal vanwege de andere werkwijze maakten wij een speciale pagina: invloednu. Daar leest u over alle instrumenten die u kunt gebruiken om de raad te helpen.

Bezoek
U kunt de Raad van Almere nu niet bezoeken. Wel zijn alle openbare vergaderingen voor iedereen online toegankelijk via de agenda op Notubiz. 

LET OP: ook vergaderingen die (fysiek) plaatsvinden in het stadhuis kunt u dus NIET bezoeken. Dit geldt voor iedereen: voor inwoners, organisaties en zelfs voor ambtelijke ondersteuning. Alleen de noodzakelijke deelnemers en vertegenwoordigers van de pers krijgen toegang. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. 

Blijf bij

(Bijna) elke zaterdag versturen wij het Raadsnieuws:
de e-mailnieuwsbrief van de Raad van Almere.

Meld u aan en blijf bij.

Raad van Almere